Wat is de "Kruispuntbank van de wetgeving"?

De Kruispuntbank van de wetgeving is het resultaat van een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal federale, gemeenschaps- en gewestinstellingen en heeft tot doel Belgische wetgeving en rechtspraak via een portaalsite voor het publiek open te stellen.

De portaalsite is operationeel sedert 8 maart 2005 en draagt volgende domeinnamen: www.belgielex.bewww.belgiquelex.bewww.belgienlex.bewww.belgiumlex.be.

Het project wordt in twee fasen uitgevoerd. 

In een eerste fase - de huidige - zijn de databanken van de participerende instellingen via een portaalsite toegankelijk gemaakt. Deze fase houdt in dat enerzijds een toegangspoort tot de databanken wordt gecreëerd en dat anderzijds vanuit de databanken van elke instelling links naar de databanken van de overige instellingen tot stand worden gebracht. 

De databanken worden in drie categorieën opgesplitst, naargelang van de aard van de aangeboden informatie: parlementaire voorbereiding, wetgeving en rechtspraak. Voor elke databank worden in een beschrijvende fiche de kenmerken en de inhoud toegelicht.